Oppstartssamling i Arealklim

Dagsprogram

10.00. Ønske velkommen til møtet. Carlo Aall, Vestlandsforsking

10:05 Presentasjonsrunde med prosjektdeltagerne. Om motivasjon, forventninger og forankring av prosjektet hos partnerne
Deltakerliste

10:15 Bakgrunn for prosjektet. Carlo Aall, Vestlandsforsking

10:25 Hva er etterspurt av kommunene når en skal ta hensyn til klimaendringer ved arealplanlegging? Orientering ved Toralf Otnes, NVE

10:45 Kommentarer ved repr. fra fylkesmennene. Diskusjon

11:10 Presentasjon av case for de historiske analysene og/eller de pågående casene vi skal gi råd overfor.

Diskusjon

12:00: Lunsj, Studentsenteret

13:00 Hvordan koble klimaendringer til naturskade – hva vet vi? Martin Miles, Bjerknessenteret for klimaforsking.

13: 30 Skred og arealplanlegging. Kan vi trene opp lokale skredekspertar? Rune Aa og Stein Bondevik, Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF).

13:50 Diskusjon
14:00 Pause

14:15 Presentasjon av planlagt studiemodul i klima for arealplanleggere. Lisbeth Dale, HiSF.

14:25 Presentasjon av undervisningsmoduler om klimatilpasning. Frede Thorsheim, Miljølære.no
Se her for meir info: http://miljolare.no/aktiviteter/klima/ekstremver/

14:35 Presentasjon av oppdatert prosjektplan og rutiner i prosjektet. Halvor Dannevig, Vestlandsforsking

Avsluttes til kl 15.30

Det er også laget et eget referat fra samlingen