Forskar på miljøkøyring med Lerum Frakt

Transport av gods er ei viktig kjelde til utslepp av klimagassar. Er det mogeleg å bruke mindre diesel, redusere utslepp og samstundes frakte like mykje gods like langt?

I ein kronikk i Sogn Avis skriv forskar Morten Simonsen om prosjektet som Vestlandsforsking utfører saman med Lerum Frakt.

Kronikken: Miljøkøyring med Lerum Frakt