Foredrag - andre samling i analysedugnadsprosjektet

20. mars blei den andre samlinga i analysedugnadsprosjektet avvikla på Skei.  Her finn de tre av foredraga frå samlinga.

Iverksetting av klimatilpasning av Eli Heiberg

Hvordan kan vi tenke om klimatilpasning? av Carlo Aall

Erfaringer med klimasårbarhetsanalyse av Eli Heiberg