Vestlandsforsking med Skype-foredrag på årets hyttekonferanse

Carlo Aall ved Vestlandsforsking holdt innleiingsforedraget på årets hyttekonferanse.

Hyttekonferansen blei arrangert av Oppland, Buskerud og Hedmark fylkeskommuner.  Temaet for Carlo Aall sitt foredrag var hytteliv og berekraftig utvikling, og presentasjonen ble halden frå Sogndal via Skype - ei programvare som blant anna gjer det enkelt å ha videobilde samtidig som ein viser ein lysarkpresentasjon.

Presentasjonen bygger på resultat frå to prosjekt ved Vestlandsforsking om fritid og bærekraftig utvikling. Meir om prosjekta til høgre på denne sida.