Vellykket start på Analysedugnadsprosjektet

Torsdag 24. november møttes planlegger og ansatte i driftsenhetene i Sogndal, Førde, Eid, Vågsøy og Jølster kommune, forskere fra Vestlandsforsking og representanter fra fylkeskommunen og fylkesmannen i Sogn og Fjordane for å diskutere hvordan tilpasning til klimaendringer kan bli tatt inn som et tema i kommunal planlegging.

Prosjektet skal utvikle, teste ut og iverksette en metode for analyser av sårbarhet for klimaendringer og for klimapolitikk, der metoden skal kunne gjennomføres innenfor de rammevilkår som gjelder for kommunene i Sogn og Fjordane uten å være avhengig av eksterne økonomiske tilskudd til kommunene.

Det overordnede formålet med prosjektet er:

  1. Bidra til å integrere den utslipps- og tilpasningsorienterte klimapolitikken slik at dette på sikt kan håndteres som ett politikkområde; ikke som i dag der dette tidvis blir håndtert som to helt adskilte politikkområder (ikke minst av statlige myndigheter).
  2. Bidra til å etablere klimatilpasning som et normalt politikkområde for kommunene i Sogn og Fjordane; noe som bl.a. må innebære at politikkområdet ikke skal være avhengig av ekstraordinære eksterne økonomiske tilskudd for å kunne drives.

Referat og presentasjonar