Seminar om norsk økofilosofi – Jostedal 19.juni

Norsk økofilosofi er tema for det årlege berekraftseminaret i Jostedalen, som Vestlandsforsking arrangerer i samarbeid med Norsk Brefestival. Dei som held innlegg er Børge Dahle, Alfred Fidjestøl, Nils Faarlund og Karl Georg Høyer. Teikningane til bonde og filosof Sigmund Kvaløy Setreng blir stilte ut samla for første gong under Brefestivalen 2009.

Seminaret er ope for alle, og deltaking er gratis. Meld deg på til post@brefestivalen.no innan 10. juni.

Om innleggshaldarane

Program for seminar om norsk økofilosofi

Program for Norsk Brefestival 2009 http://www.brefestivalen.no/

Referat

Norsk økofilosofi - De lange linjer av Karl G. Høyer

Ecophilosophy and the Contemporary Environmental Debate - Artikkel i Sosiologisk Årbok av Karl Georg Høyer

Tidlegare seminar