Seminar om felles arkitektur i offentleg sektor 11.9, Oslo

Vestlandsforsking og NorStella arrangerer i samarbeid med Fornyings- og adm.departementet høyringsmøte og seminar om felles arkitektur i offentleg sektor (FAOS) torsdag 11.9 i Oslo.

FAD har nyleg lagt ut rapporten "Felles arkitektur i offentleg sektor" til høyring, og arrangerer eit høyringsmøte om dette torsdag 11.9 i Holbergs Terrasse (Stensberggt. 27). Høyringsmøtet blir formelt arrangert av FAD frå kl. 0900 og fram til lunsj, og etterpå overtek Vestlandsforsking og NorStella og utvidar perspektivet med å trekkja inn synspunkt utanfor forvaltninga. Seminaret etter lunsj er en del av Ressursnettverk for e-forvaltning sitt arbeid med forsking på e-forvaltning.

Del I – Høringsmøte om felles IKT-arkitektur i offentleg sektor (FAOS)

09.00 – 09.15             Åpning, politisk rådgiver Jørund Leknes, FAD

09.15 – 10.00             Presentasjon av hovedpunktene i FAOS-rapporten, IKT-politisk spesialrådgiver Gunnar Horn, Nav

10.00 – 10.15             Pause

10.15 – 11.00             Styringsprinsipper for felles IKT-arkitektur, IT-direktør Karl Olav Wroldsen, Skatteetaten

11.00 – 11.30             Spørsmål og svar

11.30 – 12.00             Lunsj


Del II – Seminar om samhandling i offentleg sektor

12.00 – 12.30             Elektronisk samhandling i dansk offentleg sektor, Adam Arnt, IT- og telestyrelsen Danmark

12.30 – 13.00             Forventninger til bedre samhandling i offentlig sektor, Berit Svendsen, leder i Den norske Dataforening

13.00 – 13.15             Pause

13.15 – 13.45             Rettslige problemstillinger for el. samhandling, Dag Wiese Schartum, professor ved Universitetet i Oslo, avd. for forvaltningsinformatikk

13.45 – 14.15             Semicolon: Interoperabilitet i praksis, prosjektleder Terje Grimstad, Karde

14.15 – 14.30             Spørsmål og diskusjon


Vi ber om at deltakarar melder seg på elektronisk innan 8. september til Jens Nørve i Direktoratet for forvaltning og IKT. Ver vennleg og oppgi  namn og arbeidsgivar, i tillegg til kva del du ønskjer å delta på og om du ønskjer lunsj.