Reiseliv og nasjonalparkar - vekst og vern. Foredrag av Carlo Aall

VNasjonalparkdagane 2006 vart arrangert i Sunndal i forrige veke.  Carlo Aall frå Vestlandsforsking var ein av innleiarane på ein konferanse ein av dagane. Foredraget hans, Verneområdenes potensiale for reiselivet - bærekraftig reiseliv eller "berre kraftig reiseliv", kan du lasten ned nedanfor.

Om konferansen.