Klimaendrigar og reiseliv - rapport

Fem ekspertar på reiseliv og klimaendringar (tilpassing og skadeavgrensing) vart i januar 2008 spurt av UNEP, UNWTO, WMO og Universitetet i Oxford om å laga ein rapport om emnet. Rapporten skal hjelpa råka aktørar over heile verda å tilpassa turismeplanlegginga slik at den tek omsyn til konsekvensane av klimaendringar. Rapporten vart presentert på eit seminar med 25 aktørar frå alle verdsdelar som vart arrangert i april 2008 på Universitetet i Oxford.

Adaptation and mitigation report