Jostedalsseminaret 2007

Programmet for det første Jostedalsseminaret

Forskerseminar om bærekraftig utvikling, fredag 22. juni 2007
Tema 1: Brundtlandrapporten 20 år: Bærekraftig utvikling – historien og status for begrepet som overordna politisk mål
09.00-10.00: Bærekraftbegrepet: historien bak, det opprinnelige begrepsinnholdet, hva innholdet har utviklet seg til å bli, og hva det bør være . (pdf) Professor Karl Georg Høyer, Høyskolen i Oslo / professor II ved Vestlandsforsking
10.00-11.00: Lavenergisamfunnet – et nødvendig premiss for en bærekraftig utvikling? Freelancer John Hille
11.00-12.00: Prosjekt ”Bærekraftig økonomi”; grunnfilosofien, hovedresultatene og debatten omkring prosjektets resultater . Stein Hansen, styreformann i Nordic Consulting Group AS
12.00-13.00 Lunch
Tema 2: Et kritisk blikk på karbonlagring – er dette en bærekraftig løsning på klimaproblemet?
13.00-14.00: CO2-rensing og CO2-lagring som klimatiltak Erik Lindeberg, forskingsleiar ved SINTEF Petroleum
14.00-15.00: Politisk ingeniørkunst: De politiske drivkreftene bak satsing på CO2-lagring, og noen skjær i sjøen for strategien Andreas Tjernshaugen, Senter for klimaforskning (CICERO)