Indikatorutvikling - Foredrag på samling om berekraftig reiseliv

Marte Lange Vik og Frida Ekström holdt innlegg på Innovasjon Norge si aktørsamling i samband med prosjektet "Bærekraftig reiseliv 2015".

Indikatorutvikling