Gjesteførelesing av Jon Bing 16. april

Høgskulen i Sogn og Fj. inviterer til gjesteførelesing av Jon Bing torsdag 16. april med temaet "Digital kvardag - fagre nye verd".

Førelesinga blir i auditorium F300 (Fossbygget) frå kl. 17.00 til 18.30. Meir informasjon på Høgskulen sine nettsider.