Campus Seminar om industriell økologi 15. - 16. juni

Seminar 1: Grøn elektronikk og livssyklusanalyse
Tid: 15.juni kl 12-15

Seminaret handlar om såkalla grøn elektronikk, altså elektronikkproduksjon og produkt med minst mogeleg miljøbelastning. Dette inkluderer bruken av den vitskaplege metoden livssyklusanalyse (LCA) for å redusere uheldig miljøpåverknad.

Program

Foredrag frå seminaret

Forskar Otto Andersen, Vestlandsforsking: Opening remarks

Professor Johan Liu, Chalmers University of Tehcnology: How to make environmentally friendly electronic products (pdf)

Dr. Anders Andrae, Huawei Electronics: Limitations of LCA in reducing the environmental impact from electronic products and production (pdf)

Professor James Morris, Portland State University: Trends in green electronics - are the environmentally friendly alternatives good enough?

Seminar 2: Nanomateriale, helse og miljø
Tid: 16.juni kl 9-11.30

Nanomateriale kan utgjere ein helserisiko gjennom heile livsløpet sitt. Kan LCA-metoden (livsløpsanalyse) nyttast til å kartlegge helse- og miljøeffektar ved nanomateriale?

Program

Foredrag frå seminaret

Forskar Otto Andersen, Vestlandsforsking: Life cycle health risks and environmental impacts of nanomaterials (pdf)

Dr. Anders Andrae, Huawei Electronics: How to assess health risks on nanomaterials? (pdf)

Professor James Morris, Portland State University: Electronics nanopackaging - source of environmental impact and health risks?

Seminaret er ope for alle, men vi vil gjerne vite kor mange som kjem. For meir informasjon og påmelding, kontakt Otto Andersen
- oan@vestforsk.no