Hindringer for å oppnå et bærekraftig lokalsamfunn

Kartlegge hindringer i lokal og sentral virkemiddelbruk for å legge om til en mer bærekraftig produksjon og forbruk lokalt, basert på erfaringer fra utviklingsforsøk i 7 kommuner innenfor prosjektet "Bærekraftig lokalsamfunn".

Start date:
End date:
Financed by:
Statens forurensningstilsyn
Id:
2157
Project lead: