Søknadsskriving ARENA-programmet

Vestlandsforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane skal på vegne av Innovasjon Norge Sogn og Fjordane delta i arbeidet med å utvikle ein felles ARENA-søknad på temaet reiseliv. Arbeidet skal gjerast i samarbeid med Innovasjon Norge i dei tre andre vestlandsfylka (Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal)
Start date:
End date:
Financed by:
Innovasjon Norge
Id:
6017
Project lead: