• Lomsløftet

    Fleire forskarar ved Vestlandsforsking har vore aktive med formidlingsarbeid i form av kronikkar, intervju, debatt og andre faglege innspel i media denne sommaren. Til saman er instituttet omtala i over 100 media.

  • Iselin Nybø gestikulerer i ved møtebord framføre presentasjon

    Minister for forsking og høgare utdanning, Iselin Nybø, besøkte tysdag Vestlandsforsking for å få innblikk i arbeidet ved det nye klimatilpassingssenteret.

  • Halvor Dannevig

    Forskarane er ikkje i tvil når dei no gir råd til styresmakter og samfunn: det hastar svært med å stanse forsuringa av hava våre.
    – Vi er allereie farleg nær grensa for det fleire organismer kan tåle, seier forskar Halvor Dannevig ved Vestlandsforsking.

  • Hilde G. Corneliussen

    Hilde G. Corneliussen har fått opprykk frå forskar II til forskar I. Dette er høgaste faglege rangering i instituttsektoren, tilsvarande professor hjå universiteta. I seks år ved Vestlandsforsking har ho jobba i fagfeltet "teknologi og samfunn", med særleg fokus på kulturelle forståingar av kvinner og menn sine ulike relasjonar til IT.

  • Forskar tek vasspøve

    Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Vestlandsforsking får 2,9 millionar kroner av Regionalt forskingsfond vest til å utvikle nye forvaltingsverktøy for å kartleggje og vurdere korleis klimaendringane leier til spreiing av miljøgifter i elvane, vatna og fjordane våre.

  • Rådsmedemmar

    Vestlandsforskning er no representert i Norsk klimastifting sitt råd.
    Rådet er deira formelle nettverk, sett saman av landets fremste universitet, høgskular, forskingssenter og andre sentrale samfunnsaktørar.

Nye publikasjonar