• Modellbilde av ViteMeir

  Vestlandforsking har oppretta ei eiga arbeidsgruppe av forskarar som skal bidra med utvikling av faginnhald ved det nye vitensenteret på Kaupanger.
  – Forskarane her arbeider med mange tema som er både høgst aktuelle og egna for innstallasjonar og praktiske opplevingar hjå ViteMeir, seier direktør Anders-Johan Almås. 

 • Fem personer samtaler rundt et bord

  Då den verdsleiande energiforskaren professor Benjamin Sovacool vart tilsett ved Vestlandsforsking, var det i følgje forskingsleiaren like stort som om Sogndal fotball hadde signert Ronaldo. Denne veka fekk særleg dei yngre forskarane nyte godt av Sovacool si unike erfaring som skribent og publisist. Dei er svært nøgde.

 • Konferansedeltakarar ser på skjerm

  175 skulefolk frå heile fylket fekk mange svar då IT-forum inviterte til konferanse i Loen 12.-13 november. Kan ein god digital studieteknikk eliminere eller marginalisere ulike lærevanskar? Korleis kan teknologi auke inkluderinga? Korleis kan eit fysisk opplevingsspel kombinere element frå dataspelverda og verkelegheita til ei både lærerik og spanande oppleving?

 • Unchain map partners

  Ein ny metode gjer det enklare å analysere klimarisiko saman med folk frå lokalsamfunna det handlar om. Arbeidsforma gjer det òg enklare å finne fram til tiltak som kan dempe risikoen. Vestlandsforsking skal leie eit EU-prosjekt der lokalkunnskap og innbuarar også blir invitert med i analysearbeidet.

 • Stort publikum på konsert

  Researchers from Vestlandsforsking have studied audience experiences at this year's Førdefestival, because the organizers wanted to know what they could do for both loyal participants and new target groups. The research has already led to new concrete measures, so that more people can discover a unique festival with world-class artists.

 • Menneske saman i konferanserom

  Klimaendringane gjer det vanskelegare å dyrke mat i store delar av verda og tvingar bøndene til å tilpasse seg nye vêrmønster. Dette er ei felles sak for Utviklingsfondet og Noradapt, som nyleg møttest hjå Vestlandsforsking for å bli betre kjende og vurdere framtidig samarbeid.

Nye publikasjonar