• Gruppe bokbytur

  Den norske bokbyen i Fjærland vil bli eit internasjonalt reisemål i framtida, slik forskarane hjå Vestlandsforsking har tilrådd i sin rapport. I august drog forskarar og sentrale norske bokby-folk til Storbritannia, Belgia og Nederland – på utkikk etter inspirasjon.

 • LeMo møte-deltagere, september 2019

  Det femte generalforsamlingsmøtet for EU-prosjektet «Leveraging Big Data for Managing Transport Operations» (LeMO) vart halden i Sogndal 5. og 6. september, arrangert av Vestlandsforsking ved Rajendra Akerkar. (t.h)

 • Fire nye forskarar

  Marta Karoline Jansen, Torbjørn Selseng, Mari Hanssen Korsbrekke og Hoang Long Nguyen kjem til Vestlandsforsking med stor og variert kunnskap frå mange fagfelt. Dei skal jobbe med mellom anna klimatilpassing og stordata.

 • Aall i Flåm

  Fleire forskarar ved Vestlandsforsking har vore aktive med formidlingsarbeid i form av kronikkar, intervju, debatt og andre faglege innspel i media denne sommaren. Til saman er instituttet omtala i over 100 media. Carlo Aall deltok mellom anna på valsendinga frå Flåm, der berekraft i reiselivet var eit hovudtema.

 • Iselin Nybø gestikulerer i ved møtebord framføre presentasjon

  Minister for forsking og høgare utdanning, Iselin Nybø, besøkte tysdag Vestlandsforsking for å få innblikk i arbeidet ved det nye klimatilpassingssenteret.

 • Halvor Dannevig

  Forskarane er ikkje i tvil når dei no gir råd til styresmakter og samfunn: det hastar svært med å stanse forsuringa av hava våre.
  – Vi er allereie farleg nær grensa for det fleire organismer kan tåle, seier forskar Halvor Dannevig ved Vestlandsforsking.

Nye publikasjonar