Læring innafor kunnskapsproduserande og byråkratiske organisasjonar - kan organisasjonar lære av kvarandre?

Notat
Id:
97-23