Håndbok - berekraftig reiseliv - NCE

Foredrag
Id:
24.11.2010

Foredrag på NCE-konferanse 24. november 2010.

Av: Ståle Brandshaug, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Agnes B. Engeset, Vestlandsforsking