Håndbok - berekraftig reiseliv

Foredrag
Id:
02.12.2010 09:00

Håndbok for berekraft i reiselivet på "Avsparkskonferansen for berekraft-piloten Lærdal" den 2. desember. Av Ståle Brandshaug, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Agnes Brudvik Engeset og Frida Ekstrøm, Vestlandsforsking