Fornybar energi i Sogn og Fjordane - frå vyer til veer.....