Årsmelding 2017

Av:

Årsmelding for Vestlandsforsking vedtatt i styret 16. mars 2018.

Årsmelding 2017