Status og muligheter ved bruk av skadedata i arbeid med klimatilpasning

På oppdrag fra Miljødirektoratet skal Vestlandsforsking lage en oversikt over relevanta data og kilder som gjelder omfang og størrelse av naturskade og en oppsummering av bruk og behov knyttet til bruk av disse dataene knyttet opp mot arbeidet med å tilpasse samfunnet til forventede klimaendringer.  Det skal bl.a. gjennomføres intervju med tre kommuner (Stavanger, Bærum og Oslo) som har prøvd ut bruken av skadedata fra forsikringsnæringen i faktiske planleggings- og beslutningsprosesser.  Disse erfaringene vil bli sett i sammenheng med et tidligere forsøk gjort på oppdrag av Finans Norge der i alt 10 kommuner fikk tilgang til slike data, men der kommunene ikke rakk å prøve ut bruken av data i faktiske planleggings- og beslutningsprosesser.

På oppdrag fra SINTEF byggforsk skal Vestlandsforsking bistå dem i å kvalitetssikre en spørreundersøkelse SINTEF Byggforsk gjør for Finans Norge, der de spør forsikringsselskapene om de er villige til å dele nøyaktig stedfestede skadedata (bygningsadresse eller GPS-koordinatorer), og evt. hva som skal til for at de vil bidra.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Miljødirektoratet
Sintef Byggforsk
Prosjektnummer:
6493
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Forskar og kommunikasjonsansvarleg