Hvordan oppnå fossilfri mobilitet i norske byer

Seminar om reduksjoner i klimagassutslipp fra transport

Hvordan kan norske byer bidra til å redusere utslipp i transportsektoren? Det var tema for seminaret som Vestlandsforsking og CenSES i samarbeid med CICERO inviterte til denne uka.

Seminar

En rekke byer i Norge har allerede lansert ambisiøse mål for hvordan få til drastiske reduksjoner i klimagassutslipp fra transport. Disse målene og planene er på enkelte områder blitt fremstilt som mer ambisiøse enn gjeldende nasjonale klimamål og planer.

- I seminaret ønsker vi å sette fokus på hvilke strategier og tiltak byer kan bidra med for å hjelpe Norge å følge opp sine klimapolitiske forpliktelser i henhold til Paris-avtalen, sier Hans Jakob Walnum, forsker i Vestlandsforsking og CenSES, og organisator for seminaret.

Fremtidens problemstillinger for transportsektoren

Formålet med seminaret, som samlet over 30 deltakere, var å skape en produktiv arena for forskere og brukere for utveksling kunnskap og erfaring sammen. I grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan 2018-2029 står det ikke noe konkret om hvor mye og innen når utslippene fra transport skal reduseres, ut over å vise til at transportsektoren må ta sin del av arbeidet med å oppfylle Paris-avtalen. Hvilke muligheter har vi? Hvilke barrierer står vi foran? Og hvilke strategier og tiltak kan bidra til å redusere transportsektoren.

Les mer om seminaret som ble arrangert 13. november på arrangementet sin konferanseside: https://www.ntnu.no/censes/brukercase-fossilfri-mobilitet-i-norske-byer. Her finner du også presentasjonene som ble vist.