Grønnvasking overskygger realitetene

Kronikk
Id:
Desember 2019
Publisher:
www.bt.no
Journal:
Bergens Tidende

Vi lever i miraklenes tid når selskapene med de aller største utslippene av klimagasser kommer ut av skapet som utslippsfrie.