Fra to til et klimatilpasningsfylke. Kartlegging av erfaringer fra regionalt plan- og klimatilpasningsarbeid i nye Vestland

Vestlandsforsking har i samarbeid med en rekke kunnskapsmiljøer i Norge under etablering et nasjonalt kunnskapssenter for bærekraftig klimatilpasning (NORDADAPT). Som ledd i dette arbeidet ønsker Vestlandsforsking i samarbeid med NORCE Samfunn (tidligere Uni Research Rokkansenteret) å gjennomføre en klartlegging av samlet erfaringsgrunnlag i reigonalt plan- og utivklingsarbeid innen klimatilpasning i de to fylkene som inngår i nye Vestland fylke.

Formålet med prosjektet er å dokumentere

  1. hvilke erfaringer hver av fylkene har
  2. hva de kan lære av hverandre, og på den bakgrunn
  3. gi en vurdering av utfordringer når det gjelder kunnskapsbehov det nye Vestland fylke står overfor i det vidare arbeidet med tilpasning til forventede klimaendringer, og
  4. komme med forslag til hvordan Vestland fylke kan møte disse utfordringene
Start date:
End date:
Financed by:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Id:
6509
Project lead:
Forskingsleiar
Project staff:
Forskar / gruppeleiar miljø