Nettbasert verktøy for ROS-analyse

By:
Foredrag

Presentasjon på nasjonal klimakonferanse i Sogndal 29.-31. august 2017