Nettoverføring av klimaseminar 20. - 21. november

Skred, flom og stormflo står på agendaen når forskningsprosjektet "Arealplanlegging og beredskap for fremtidens klima" arrangerer prosjektsamling i Leikanger 20. og 21. november. På samlingen blir de første, foreløbige resultatene fra prosjektet presentert, og det blir faglige innlegg om klimatilpasning, naturfare og arealplanlegging.

Innleggene på samlingen webcastes, den kan sees her:

Sending tysdag 20. november

Sending onsdag 21. november

Program for samlingen ligger her:  http://prosjekt.vestforsk.no/arealklim/2012/10/24/program-for-arssamlingen-20-21-november/

Sendinga er produsert og streama av MainStream UB, ei av ungdomsbedriftene på Medialinja ved Sogndal vidaregåande skule.