Statusanalyse for reiselivet i Sogn og Fjordane

Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking skal lage ein analyse av reiselivsnæringa i Sogn og Fjordane på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Analysen skal innehalde ein beskrivelse av sentrale utviklingstrekk i næringa og gje innspel til strategiske mål for den vidare utviklinga av reiselivsnæringa i fylket.  
Start date:
End date:
Financed by:
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Id:
6064