Kompetanseutvikling i kommunar i Sogn og Fjordane

KS Sogn og Fjordane vil gjennom dette forprosjektet med kartlegging i fire kommunar i fylket skaffe ein oversikt over behova for kompetanseutviklingstiltak i åra som kjem. Prosjektet vert utført av forskar Wiggo Hustad frå VF og Knut Roald frå HSF. Forprosjektet skal munne ut i forslag til tiltak med tanke på å gi kommunane eit betre tilbod når det gjeld kompetanseheving
Start date:
End date:
Financed by:
KS Sogn og Fjordane
Id:
3191
Project lead: