Gjestegransking av engelske turistar

Kva er motivasjonen for engelske turistar for å besøke Norge og Vestlandet/Sogn og Fjordane. Eit pilotprosjekt. Teori om diskursanalyse og taus kunnskap blir lagt til grunn for spørsmålene som blir stilt.
Start date:
End date:
Financed by:
Sogn og Fjordane reiselivsråd
Id:
3185
Project lead: