Adaptation: Combining Old and New Knowledge to Enable Conscious Transformation to Sustainability

Målet med AdaptationCONNECTS er å utvikle nye forståelser av hvorvidt og hvordan ulike typer transformasjoner kan bidra til vellykket tilpasning til klimaendringer. Hypotesen er at vellykket tilpasning forutsetter transformativ endring. Vestlandsforsking er invitert til å delta i den vitenskapelige referansegruppen. For mer informasjon om prosjektet: http://www.sv.uio.no/iss/english/research/projects/adaptation/

Start date:
End date:
Financed by:
Universitetet i Oslo
Id:
6446
Project lead: