Utredning om internasjonal og nasjonal kunnskapsstatus for arbeidet med lokale klimahandlingsplanar

Vi skal oppsummere internasjonale erfaringar med utarbeiding av lokale klimahandlingsplanar. Vi skal vidare oppsummere erfaringane med dei til no einaste kommunane i Norge, Kristiansund og Oppland - som har utarbeidd utkast til lokale klimahandlingsplanar. Erfaringane skal danne grunnlag for Miljøverndepartementets arbeid med å lage ein rettleiar i lokal klimapolitikk
Start date:
End date:
Financed by:
Miljøverndepartementet
Id:
2164
Project lead: