Utvikling av verktøy og metodar til støtte for internasjonaliseringsarbeid i Sogn og Fjordane

Forprosjekt som skal legge grunnlag for eit prosjekt som vil ha som mål å: - etablere ein portal for Eu-programma Norge deltek i - etablere eit forum for kunnskapsutveksling
Start date:
End date:
Financed by:
SND, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Id:
5174
Project lead: