Kommunar, helse og ikt - forprosjekt

Hovudmål er å klargjere, samordne og planlegge ei muleg større satsing på effektiv bruk av IKT og breibandteknologi for eit utval tenester innafor helse og omsorg i skjeringspunktet mellom kommunar og helseføretak. Prosjektet skal gjennomførast som eit forprosjekt med tett samarbeid mellom Helse Førde og kommunane i fylket og med Vestlandsforsking som sekretariat for arbeidet.
Start date:
End date:
Financed by:
Høyanger kommune
Id:
6012
Project lead:
Project staff: