Nordic Transportpolitical Network - Interreg II

Nordic Transportpolitical Network under Interreg II C programmet er eit samarbeidsprosjekt mellom fylke, universitet og forskingsinstitusjonar i Danmark, Norge og Sverige som har til formål å få fram kunnskap om behova innafor transportsektoren i Norden til bruk i den regionale planlegginga. Forskingsprosjektet er delt i seks underprosjekt.
Start date:
End date:
Financed by:
Interreg IIC
Id:
2159