Norge.no

Vestlandsforsking er leigt inn for å hjelpa Fylkesmannen i Sogn og Fjordane med etableringa av den offentlege portalen Norge.no. Det skal skje i samarbeid med Statens informasjonsteneste.

Rapporten "Inngang Norge" er utgangspunkt for portalen som skal skipast. Tre hovudføremål er skisserte for den nye tenesta: Tenesta skal gjera det enklare for brukarane å finne fram til offentlege tenester og offentleg informasjon Tenesta skal stimulere til at fleire offentlege instansar kjem på Internett Tenesta skal medverke til å auke kvaliteten på dei offentlege tenestene på Internett. Vestlandsforsking skal ha eit særleg ansvar for den tekniske utviklinga av portalen.

Start date:
End date:
Financed by:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Id:
5170
Project lead: