Klima- og energiplan for Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vestlandsforsking skal saman med Energiråd AS utarbeide grunnlagsmaterialet for ein fylkesdelsplan om energi- og klima for Sogn og Fjordane fylkeskommune. I dette inngår kartlegging og framskriving av klimagassutslepp og energibruk i fylket, og identifisering av potensiale for tiltak som kan redusere forbruket av energi og utslepp av klilmagassane.
Start date:
End date:
Financed by:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Id:
2185
Project lead:
Project staff: