Beregning av økologisk fotavtrykk for Oslo kommune

Vestlandsforsking skal saman med ProSus lage eit økologisk fotavtrykksrekneskap for Oslo kommune. Vidare skal vi gjere sektorvise utrekningar av fotavtrykk i samråd med Oslo kommune.
Start date:
End date:
Financed by:
ProSus Universitetet i Oslo
Id:
2203
Project lead: