Vestlandsforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane er engasjerte av Læringssenteret til å evaluera programmet NynorskPluss. NynorskPluss er ei pedagogisk programvare spesielt utvikla til bruk i norskopplæringa av framandspråklege. Fram til utviklinga av dette programmet har det ikkje vore IT-verktøy for å læra nynorsk til framandspråklege.
Start date:
End date:
Financed by:
Læringssenteret
Id:
5256
Project lead:
Project staff: