Biodiesel fra animalsk fett

Hovudmålet er å gi bedre kunnskap om utnytting av animalsk feitt som råvare for produksjon av biodiesel. Prosjektet vil bidra til auka kunnskap om: -potensial for biodiesel-produksjon gjennom utnytting av animalsk feit i Norge -dei viktigaste barrierane for utnytting av animalsk feitt til produksjon av biodiesel -strategiar for å overvinne dei viktigaste barrieranse
Start date:
End date:
Financed by:
Milvenn AS
Id:
6016
Project lead: