Kartlegging av hindringer for å oppnå en mer bærekraftig produksjon og forbruk lokalt

Rapport
Id:
98-11

Rapporten drøfter seks viktige sider ved erfaringene syv prosjektkommuner har høstet i arbeidet med å legge om til en mer bærekraftig produksjon og forbruk lokalt:

• Hvordan forstå ”hindringer” i en kommunal miljøvernpolitisk sammenheng;
• BLS-prosjektets mer spesifikke erfaringer med direkte relevans for LA21-arbeidet;
• behovet for å endre det politiske innholdet i miljøvernpolitikken;
• behovet for å forholde seg til nye målgrupper og utvikle nye arbeidsformer og arbeidsområder i den kommunale miljøvernpolitikken;
• fokusering på hindringer som inngang til en årsaksorientert miljøvernpolitikk; og
• konsekvenser for kommune-Norge av overgangen til en global miljøvernpolitikk.

Det presenteres resultater fra kartlegging av hindringer i syv forsøkskommuner som har deltatt i prosjektet Bærekraftige lokalsamfunn. Videre blir det vist til konkrete eksempler fra disse kommunene på hindringer og hvordan disse eventuelt kan møtes. I prosjektet er det utviklet en systematikk for å beskrive hindringer, der man skiller mellom hindringsnivå (individuelt, lokalt, kommunalt, nasjonalt og globalt) og konfliktgrad (”trivielle” hindringer, hindringer knyttet til uenighet om bruk av virkemidler, og hindringer knyttet til målkonflikter). Videre foreslås det en kommunal bærekrafttematikk med identifisering av totalt 15 kommunale bærekrafttema.