• Aktuelt
  ""

  Hvordan forstår vi fordeling av tap og gevinst ved etablering av gruvevirksomhet? Er bærekraftig gruvedrift i det hele tatt mulig? Det er overordnede spørsmål som forskerne bak boken ” The Will to Drill - Mining in Arctic Communites” forsøker å svare på.

 • Aktuelt
  ""

  Alt i dag mistar folk heimane sin på grunn av klimaendringane. – Vi må ikkje gløyme korleis folk opplever det som skjer, seier arrangørane av Climate change voices».

 • Aktuelt
  "fjord og ferje"

  EU-nettverk for Sogn og Fjordane inviterer til Horisont 2020 prosjektverkstad torsdag 26. oktober på Kaupanger. Forskningsrådet deltek med tre rådgjevarar og du møter Segel AS, Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking.

 • Konferanse
  "Svein Ølnes St. Petersburg"

  Forskar Svein Ølnes heldt opningsforedraget (keynote) på årets eGov/ePart-konferanse i St. Petersburg.

 • Forskingsdagane
  "forskingstorget"

  I år kan du møte oss på Forskingstorget, lese kronikkar om tema vi forskar på og bestille eit gratis foredrag frå fire forskarar.

 • Aktuelt
  Breibandutbygging

  Statlege millionar løyser ut til saman om lag 60 millionar til breiband, og minst 1900 nye husstandar i Sogn og Fjordane får no breiband med god hastigheit.